Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0246 A.7 Tutkielmatyöskentely 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa laatia jäsennellyn kirjallisen ja suullisen esityksen rajatusta aiheesta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat laativat pareittain lähdeaineistoon perustuvan tutkielman jonkin lukupiirissä käsitellyn teeman pohjalta ja esittelevät työnsä muille kurssin opiskelijoille. Kurssiin sisältyy myös tieteellisen kirjoittamisen perusteiden opettelua

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Vain pääaineopiskelijoille ja laajan sivuainekokonaisuuden suorittajille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Taloussosiologian aineopinnot (Taloussosiologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet