Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0164 A.4 Työelämän sosiologia, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella työelämää ja sen keskeisiä piirteitä taloussosiologisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään työelämän muutosta ja nykyistä luonnetta käsitteleviin teoksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pyöriä (toim.) 2015. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Turunen 2015. Onko Suomi ”oleskeluyhteiskunta”? Työetiikka ja työn keskeisyys elämänalueena eurooppalaisessa vertailussa. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2)

Pyöriä & Ojala. 2016. Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään? Yhteiskuntapolitiikka 81 (1).

Kauhanen & Nätti. 2015. Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work. Social Indicators Research 120 (3).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet