Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0242 A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot, luennot 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää eri verkostojen olemassaolon merkityksen ja verkostoteorian eri lähestymistapojen perusteet. Kurssi antaa kattavat perustiedot syventävien opintojen verkostoanalyysikurssia varten.

Sisältö

Kurssilla käsitellään teoreettisesti ja eri käytännön esimerkkien avulla muun muassa seuraavia verkostoja: sosiaalisen median eri verkostot, poliittiset verkostot ja taloudelliset verkostot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 12 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentokurssille, luentotenttiin ja esseellä. (päivitetty 27.9.2016)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet