Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0243 A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella verkostoja ja niiden keskeisiä piirteitä taloussosiologisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin verkostoihin kirjallisuuden avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nicholas A. Christakis & Fowler, James H.2009. Connected. The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives.

Lisäksi kolme seuraavaa artikkelia:

Granovetter, Mark. 1983. The strength of weak ties: a network theory revisited. Sociological theory 1:1, 201–233.

Quintelier, Ellen & Dietlind Stolle & Allison Harell. 2012. Politics in Peer Groups: Exploring the Causal Relationship between Network Diversity and Political Participation. Political Research Quarterly, 65(4), 868-881.

Huhtamäki, Jukka & Parviainen, Olli. 2013. Verkostoanalyysi sosiaalisen median tutkimuksessa. Kirjassa Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät (toim), sivut 245- 273.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet