Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0253 A.8 Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus 3–6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Aki Koivula

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kyselytutkimusaineiston keruuseen liittyvät teoriat ja menetelmät. Sen lisäksi opiskelija ymmärtää kyselytutkimusten käytäntöjen sovellettavuuden myös akateemisen tutkimuksen ulkopuolella.

Sisältö

Opintojaksolla käydään vaiheittain läpi survey-tutkimukseen liittyvät käytännöt osallistumalla jonkin tuoreen kyselytutkimusaineiston kokoamisprosessiin. Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti mm. lomakesuunnitteluun, tutkittavien tavoittamiseen, erilaisiin keruutekniikoihin, aineiston tilastolliseen editointiin sekä otannan ja mittaamisen perusmenetelmiin. Kurssille osallistuminen edellyttää tilastomenetelmien perusteiden hallintaa (esim. tilastotieteen peruskurssin tiedot). Kurssi koostuu teoreettisista luennoista, lukupiiristä ja ryhmätyönä tehtävästä projektityöstä. Sen lisäksi on mahdollista suorittaa kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Suoritustapoja ovat osallistuminen opetukseen tai kirjatentti. Halutessaan opiskelija voi myös suorittaa kurssin laajempana kokonaisuutena osallistumalla opetukseen sekä tekemällä kirjatentin. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dillman ym.(2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method. NJ, Wiley.

(Sivut 1-258 sekä 301-469)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet