Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0255 A.8 Hallinnolliset instituutiot 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii suomalaisen julkisen sektorin organisaatioiden peruspiirteet ja niiden taloussosiologisen tarkastelunäkökulman. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee kurssin suoritettuaan eri valtioneuvoston osajärjestelmien kuten ministeriöiden toiminnan peruspiirteet. Lisäksi kurssilla opetellaan kriittisesti tarkastelemaan ajankohtaisia julkishallinnollisten uudistusten kuten SOTE-hankkeen peruspiirteitä. Erilaisia hallintojärjestelmiä opetellaan tarkastelemaan taloussosiologian organisaatioteorioiden avulla.

Sisältö

Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti lukupiiri- ja ryhmätyöskentelyn keinoin suomalaisiin julkishallinnollisiin instituutioihin. Kurssilla käsitellään myös Euroopan Unionina, niiltä osin kuin se liittyy suomalaiseen julkishallinnon toimintaan. Kurssi muodostuu viidestä tapaamiskerrasta, jossa kullakin on oma teemansa kuten valtiovarainministeriön hallinnonalan toiminta. Kutakin kertaa varten opiskelijat lukevat etukäteismateriaalin, tekevät siitä lyhyen kirjallisen työn ja laativat ryhmätyönä esityksen keskustelun pohjaksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin materiaali saatavilla moodle-sivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet