Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4017 A.2 Sosiologian teoriat, luennot 2 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• vastata kysymyksiin: ”Mitä on sosiologinen teoria ja mihin sitä sosiologiassa tarvitaan?”
• tunnistaa sosiologisia teorioita sekä eritellä niiden sisältöjä ja tyyppejä.
• hahmottaa sosiologisen teorian ja empiirisen analyysin yhteyksiä ja vuorovaikutusta.
• arvioida sosiologisia teorioita kriittisesti.

Sisältö

Opiskelija osallistuu kurssille, jossa luennoin ja keskusteluin opiskellaan sosiologisia teorioita ja teoreettista ajattelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet