Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1346 Johdatus tshuvassin kieleen - Volgan alueen kielten kieliopillista vertailua 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
dosentti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Opiskelijalla on hyvä olla vertailupohjaa Volgan alueen (suku)kielistä tai muista etäsukukielistä.

Osaamistavoitteet

Tshuvassin kielen alkeet. Käsitys tshuvassin asemasta Volgan alueen kielten joukossa.

Sisältö

Tshuvassin rakenteen pääpiirteet. Katsaus Volgan alueen kielitilanteen syntyyn. Tshuvassin kieliopillista vertailua muihin Volgan alueen kieliin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-opetus, tekstien analyysi paralleelitekstikorpusta hyödyntäen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Esseen aiheena tshuvassin rakenteen vertailu jonkin opiskelijan ennestään tunteman Volgan alueen kielen (tai muun suomen etäsukukielen) rakenteeseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy
5. vuoden syksy
6. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset