Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla 1 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Biostatistiikka / biostatistikko Tero Vahlberg

Osaamistavoitteet

- SPSS-ohjelmiston peruskäytön hallitseminen
- Opettaa tilastollisen päättelyn periaatteet
- Tilastollisten perusanalyysien toteutus SPSS-ohjelmistolla
- Tulosten raportointi julkaisuissa

Sisältö

Ohjelman käyttöliittymään tutustuminen. Tilastolliset perusmenetelmät. Tunnusluvut, ristiintaulukointi, Khiin neliötesti, Fisherin tarkka testi, McNemarin testi, kahden otoksen t-testi, Mann-Whitneyn U-testi, parittainen t-testi, Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, yksisuuntainen varianssianalyysi, Kruskal-Wallisin testi, Pearsonin korrelaatio, Spearmanin järjestyskorrelaatio, sirontakuviot, lineaarinen regressio ja logistinen regressio.

Toteutustavat

Opetusta ja harjoituksia 10 opetustuntia mikroluokassa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

30.11.2018 - 13.3.2019
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med