Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka (pakollinen kurssi suomeksi) 2 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis

Yleiskuvaus

Syventävä opintokokonaisuus lääketieteen etiikkaa ja filosofiaa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää lääketieteellisen tutkimukseen liittyvää eettistä problematiikkaa ja filosofiaa.

Sisältö

Opiskelijat suorittavat Lääketieteen tieteenteoria -opintokokonaisuuden (2 op), joka koostuu luentokurssista sekä yhdestä kirjallisuuden pohjalta laadittavasta n. 1500 sanan miniesseestä (aiheena joko tieteenteoria tai tutkimusetiikka).
Pakottavista syistä (esim. kielivaikeudet, aikataululliset tai maantieteelliset syyt) luentokurssin voi korvata perehtymällä etätyönä lisäkirjallisuuteen. Asiasta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Marcum, James A.: An Introductory Philosophy of Medicine. Humanizing Modern Medicine. Springer 2008.

Alanen, Pentti: Lääketiede, luonnontiede, tieteenteoria. Gaudeamus 1989.

Alanen, Hyyppä, Järvilehto, Sintonen: Lääketiede ja tieteenteoria. Kirja-Aurora 2003.

Louhiala, Puustinen, Evans (toim.): Philosophy for Medicine. Radcliffe Medical Press 2004.

Lock, Wells, Farthing (toim.): Fraud and Misconduct in Biomedical Research. BMJ Books 2001.

Keränen, Pasternack (toim.): Kliinisen tutkimuksen etiikka. Duodecim 2015.

Strellman, Vaattovarra (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Gaudeamus 2013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med