Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1396 Kliinisen tutkimustyön perusteet 1–2 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Turku CRC / Päivi Rautava

Yleiskuvaus

Kurssilla esitellään kliinisen tutkimuksen erityispiirteet, lainsäädäntö ja lupa-asiat, tutkimusetiikan perusteet ja kliiniset tutkimustyypit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kliinisen tutkimuksen erityispiirteet, siihen liittyvän lainsäädännön ja lupa-asioiden perusteet sekä tutustuu tutkimusetiikkaan.

Sisältö

Asiantuntijaluennot esim. aiheista:
- Hyvä kliininen tutkimustapa ja tutkimusetiikka
- Tutkimuslainsäädäntö, luvat ja lausunnot
- Tutkimusasetelmien valinta ja satunnaistaminen, otoskoko, tiedonhallinta ja tilastollinen analyysi, datapolitiikka käytännössä
- Tutkimussuunnitelman sisältövaatimukset
- Tutkijan vastuut
- Tutkittavien rekrytointi
- Tutkimusrahoitus
- Julkaisun laatiminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med