Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1677 Porin tutkijakoulutus 2016-2018 3 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Sisätautiopin professori Hannu Järveläinen, kirurgian professori Antti Kaipia

Yleiskuvaus

Porin tutkijakoulutuksessa on mahdollisuus suorittaa tohtorintutkinnon (LT, HLT, TtT, FT) teoreettisia opintoja (3 op/lukukausi). Joka toinen viikko kokoontuvassa (1,5-2 h kerrallaan) tutkijakoulutuksessa perehdytään väitöskirjatyöhön ja tutkimukseen liittyviin seikkoihin, harjoitellaan tieteellisten artikkeleiden kriittistä arviointia ja keskustellaan osallistujien omista tutkimustöistä ja niihin liittyvistä mahdollisista ongelmista. Ohjaajina toimivat Turun yliopiston hajautetun opetuksen professorit Satakunnan keskussairaalassa.

Osaamistavoitteet

Saada valmiudet tutkimusten toteuttamiseksi ja loppuun saattamiseksi kaikilla tutkimukseen liittyvillä osa-alueilla.

Sisältö

Seminaarityyppinen, ongelmalähtöinen opetus.

Toteutustavat

Seminaarityyppinen, ongelmalähtöinen opetus. Erikseen sovitusti 2 x/kk.

Opetuskieli

suomi

Tarvittaessa englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja suullinen esitys/lukukausi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med