Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1730 Tilastolliset perusanalyysit JMP-ohjelmistolla 1 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Biostatistiikka / biostatistikko Eliisa Löyttyniemi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoite on ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet, tunnistaa erilaiset datarakenteet ja löytää erilaisiin tilanteisiin sopiva tilastollinen testi. Kaikki analyysit suoritetaan SAS JMP-ohjelmistolla, jonka käyttöön kurssilla perehdytään. Kurssi keskittyy kliinisten tutkimusten tyypillisiin koeasetelmiin, eli kahden tai useamman ryhmän vertailuun lähinnä numeerisen vasteen tilanteessa.

Sisältö

- JMP-ohjelmiston käyttäminen
- Mitä on tilastollinen päättely?
- Datan rakenteen tunnistaminen eri tutkimuskysymyksissä
- Kuvaileva statistiikka
- Tilastolliset perustestit numeeriselle datalle
- Tilastolliset perustestit kategoriselle datalle
- Miten raportoida statistiikka raporteissa ja julkaisuissa?

Toteutustavat

Opetusta ja harjoituksia 10 opetustuntia mikroluokassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med