Opinto-oppaat
DPJU0001 Perehdytys jatko-opintoihin 1 op

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava perehtyy tieteelliseen koulutus- ja tutkimusympäristöönsä. Hän tuntee tohtoriohjelman ja tutkijakoulun sekä tutkimuskeskusten, -verkostojen ja -ryhmien toimintaa ja ymmärtää tieteellisen julkaisemisen, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen kuuluvan osaksi tohtorikoulutusta. Hän tarkentaa tutkimussuunnitelmaansa, syventää suunnitelmaansa jatko-opintojen suorittamisesta ja täsmentää koulutus- ja uratavoitteitaan. Kurssin osana hän keskustelee tavoitteistaan ohjaajan kanssa ja tekee yhdessä tämän kanssa ohjaussuunnitelman.

Sisältö

Perehdytys jatko-opintoihin kurssi, jota suositellaan kaikille aloittaville jatko-opiskelijoille. Kurssin aikana sovitaan ohjaajatapaaminen, jossa päivitetään jatko-opintosuunnitelmaa (JOPS) ja sovitaan ohjauksesta sekä allekirjoitetaan ohjaussuunnitelma.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

kurssi tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.