Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPLI0002 2. Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö 2 op

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava ymmärtää, että tutkijan ammattitaito edellyttää tutkimuseettisesti kestäviä toimintatapoja. Hän tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja miten hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaukset määritetään.

Sisältö

Suositellaan, että jokainen tohtorikoulutettava käy Tutkimusetiikan kurssin, jossa opitaan tunnistamaan tutkimuksen eettiset ulottuvuudet tutkimuksen suunnittelusta sen toteuttamiseen ja viestintään.

Toteutustavat

UTUGS -kurssi (verkkokurssi 1 op & tohtoriohjelmakohtainen Workshop 1 op)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

kurssi tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Ellei jaksoa ole ollut tarjolla jatko-opintojen alkaessa, suositellaan sen suorittamista osana jatko-opintoja joka tapauksessa myös myöhemmin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.