Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJU0003 Tutkijaseminaari 10–15 op

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava oppii tieteellisen keskustelun ja tieteellisen tekstin tuottamisen perusteet. Hän osaa käydä kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua tutkimusteemasta, rajauksesta, metodisista ja teoreettisista lähtökohdista, lähdeaineistosta, tutkimustilanteesta, tieteellisestä argumentoinnista ja tieteellisen esityksen kirjoittamisesta. Hän pystyy muotoilemaan tutkimuksen tavoitteet, sisällön ja tulokset johdonmukaiseksi ja ehyeksi tekstiksi sekä oppii rakentavasti kommentoimaan toisten tuottamia tekstiluonnoksia. Hänen tutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen taitonsa kehittyvät ja hän oppii arvioimaan ja kehittämään työtään saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

Tutkijaseminaari on oman tieteenalan säännöllisesti kokoontuvan seminaari, tutkimusryhmä tai tutkimuspäivien sarja, jossa esitetään tohtorikoulutettavien omia työ alla olevia hankkeita kuten tutkimussuunnitelma ja työn osa kuten väitöskirjan luku tai siihen tuleva artikkeli. Tutkijaseminaarissa jatko-opiskelijoita ohjataan tutkimustyön tekemisessä ja keskustellaan tutkimusteemaan, rajaukseen, lähteisiin, tieteelliseen päättelyyn ja kirjoittamiseen sekä metodisiin ja teoreettisiin valintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Toteutustavat

Oppiaineiden säännölliset seminaarit (kansallisten verkostojen seminaarit, tutkimuskeskusten tai tutkimusryhmien seminaarit)

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarit ohjaajan ja oppiaineen kanssa sovittavalla tavalla

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositellaan, että tohtorikoulutettava osallistuu seminaaritoimintaan säännöllisesti koko tohtorikoulutuksen ajan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.