Opinto-oppaat
DPJU0004 Teoreettis-metodologiset ja oppihistorian opinnot 10–15 op

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava syventää teoreettis-metodologista osaamistaan ja oman tieteenalansa oppihistorian tuntemusta. Hän ymmärtää metodologian ja sen aineistoon soveltamisen yhteyden, osaa soveltaa ymmärryksensä tekstiin ja osaa asemoida oman tutkimuksensa tieteen kenttään.

Sisältö

Väitöstutkimusta tukevia teoreettisia ja metodologisia opintoja, joiden sisällöstä tohtorikoulutettava sopii työnsä ohjaajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

essee, tieteellinen kurssi, artikkeli tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.