Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJU0005 Tieteellinen kirjoittaminen ja esitelmät 5–15 op

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava hallitsee tieteellisen asiantuntijan keskeiset taidot kirjoittajana, puhujana ja keskustelijana sekä suomeksi että riittävän hyvin myös vieraalla kielellä. Hän osaa tieteellisen argumentoinnin ja pystyy muotoilemaan tutkimustyönsä tavoitteet, sisällön ja tulokset loogiseksi tekstiksi. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen useampia muotoja laajasta artikkelista lyhyempiin katsauksiin. Hän osaa pitää suullisen esitelmän, laatia diaesityksiä ja postereita ja hallitsee tieteellistä viestintää lyhyistä tietoiskuista laajempaan tieteelliseen esitelmään. Hän oppii aktiiviseksi osallistujaksi kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja oppii keskustelemaan tutkimusaiheestaan sekä tieteenalakohtaisesti että tieteidenvälisesti. Kansainvälisyydestä tulee tutkijan työn luonteva ulottuvuus.

Sisältö

Tieteellistä kirjoittamista, joka voi tapahtua osallistumalla koulutukseen tai itsenäisesti. Harjoitteluun voi sisältyä oman tieteellisen tekstin laatimisen lisäksi kirja-arvioiden, tutkimuskatsausten tai tutkimusartikkeleiden julkaisemista, tieteellistä toimitustyötä.
Omaan väitöstutkimukseen liittyvien esitysten laatiminen ja esittäminen tieteellisissä konferensseissa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositellaan, että jakso sisältää vähintään yhden tieteellistä kirjoittamista ja yhden esitelmää koskevan suorituksen. Monografia-muotoisen väitöskirjan tekijälle suositellaan, että hän kirjoittaa vähintään yhden tutkimusartikkelin osana opintoja. Artikkeliväitöskirjan tekijällä suoritukseksi ei voida hyväksyä artikkelia, joka tulee osaksi väitöskirjaa.

Toteutustavat

Tohtoriohjelmien ja tutkijakoulutus UTUGS toteuttamat Viestintä- ja kommunikaatio –taitojen koulutukset kuten Publishing in English -kurssi, Posterikoulutus, Esitelmä-koulutus, Academic Writing -kurssi, essee, artikkeli, posteri, esitelmä tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Vaadittavat opintosuoritukset

kurssi, artikkeli, esitelmä, posteri tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.