Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJU0006 Opetustaidot 0–10 op

Osaamistavoitteet

Opettaminen on taito, jonka kehittäminen on tärkeää jokaiselle tohtorikoulutettavalle. Tavoitteena on, että tohtorikoulutettava oppii pedagogisten kurssien ja oman opetuskokemuksensa kautta opetuksen perustaitoja ennen muuta korkeakouluopetuksessa: luennointia, ryhmäkeskustelun johtamista, ohjaamista, verkko-opettamista ja opetuksen suunnittelua. Hän oppii laatimaan opetusportfolion ja tottuu sen ylläpitämiseen

Sisältö

Yliopistopedagogiset kurssit, opetuskokemus tai niiden yhdistelmä; yliopistopedagogiset opinnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Yliopistopedagogiset opinnot ja kurssit (UTUPS), osallistuminen opetukseen yliopistossa (oma pääaine tai myös muut yliopistot) tai esimerkiksi amk:ssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suunnitellaan yhdessä ohjaajan ja opetuksesta vastaavan professorin kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.