Opinto-oppaat
DPJU0008 Valinnaiset opinnot 0–10 op

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on tarjota mahdollisuus perehtyä sisällöllisesti johonkin erityisalaan tai syventää jotakin erityistaitoa, joka liittyy väitöstutkimukseen tai johonkin koulutuksessa hankittavaan osaamiseen.

Sisältö

Jaksoon voi kuulua monitieteisen tutkimushankkeen kannalta keskeisiä sisältö- ja menetelmäopintoja (sivuaineopintoja). Siihen voi kuulua erityiskursseja kuten tilastollisia menetelmiä tai immateriaalioikeuksia koskevia kursseja tai erityisiä taitoja tuottavia kursseja kuten yrittäjyysopinnot tai harjoittelu (esimerkiksi koulutus- tai kulttuuriorganisaatiossa, julkishallinnossa tai asiantuntijayrityksessä)

Vaadittavat opintosuoritukset

ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.