Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO020007 TYHE7 Esimies- ja alaistaidot 3 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
PsM, KM Hanna Wikman-Heinonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää opintojakson jälkeen, miten esimies- ja alaistaidot ovat toisiaan täydentäviä ja miten niitä voidaan kehittää. Opiskelija osaa määritellä esimies- ja alaistaidot sekä työyhteisötaidot. Opiskelija ymmärtää johtajuuden vaihtoteorian (LMX) esimies-alais -vuorovaikutuksen kuvaajana. Lisäksi opiskelija ymmärtää esimies- ja alaistaitojen kehittämisen ongelmat sekä luottamuksen, sitoutuneisuuden ja psykologisen sopimuksen esimies-alaissuhteiden rakentajina.

Sisältö

Esimiestaitojen ja alaistaitojen, työyhteisötaitojen määrittely,
johtajuuden vaihtoteoria (LMX) esimies-alais vuorovaikutuksen kuvaajana,
esimies- ja alaistaitojen kehittämisen ongelmat,
luottamus, sitoutuneisuus ja psykologinen sopimus esimies-alaissuhteiden rakentajina.

Toteutustavat

3 luentoa ja 6 pienryhmätuntia (opiskelijat jaettuna 3 ryhmään)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen harjoitustyö yksin tai parityönä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Soili Keskinen 2005. Alaistaito. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarja, www.kaks.fi

2. Ilies, R., Nahrgang, J. & Morgeson, F. 2007. Leader-Member Exchange and Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Applied psychology, vol 92, no 1, 269-277.

3. Banks, G. et al. What does team-member exchange bring to the party? A meta-analytic review of team and leader social exchange

Lisätietoja

HUOM! Jatko-opiskelijan on varmistettava omasta tiedekunnasta opintojakson sopivuus suorittamaansa tutkintoon (opintojakso on aineopintotasoinen). Kiintiö max 15 jatko-opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Turku School of Economics
Tutkijakoulun (UTUGS) tarjonnassa olevia jatko-opintojaksoja (UTU Graduate School, Studies in Field of Business)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules