Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
OTT12063 Osallistuminen PEDA-työpajoihin 4 ECTS
Vastuutaho
Oikeustiede, OTT-opinnot
Vastuuhenkilö
Janne Salminen

Osaamistavoitteet

PEDA-työpajoihin osallistumisen tavoitteena on antaa tohtorikoulutettaville valmiudet luennoida eri opetuskokonaisuuksissa tutkimusteemoistaan. Työpajoihin osallistuminen lisää tohtorikoulutettavien sitoutumista tutkimus- ja opetusyhteisöön.

Sisältö

Oikeustieteellinen tiedekunta toteuttaa omaa pedagogista kehittämistään säännöllisesti toteuttavin PEDA -työpajoin. Työpajojen aiheita ovat esimerkiksi:

1) Opetus- ja suoritusmuotojen moninaistaminen
2) Konstruktivistinen oppimiskäsitys, osaamistavoitteet ja massaopetus
3) Opetuksen jatkuva kehittäminen ja arviointi, tavoitteet ja toteutustavat
4) Massaopetus ja aktivoivat opetusmenetelmät
5) Arvosanalottoa? Oppimisen arviointi
6) Miten opettaa argumentaation taitoa?
7) Syventävät opinnot, oppiaineiden rajat ja metodit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen 4-5 PEDA työpajaan
15-20 sivuisen oppimispäiväkirjan laatiminen työpajoissa käydyn keskustelun ja erikseen osoitettavan aineiston perusteella
Vähintään kahden (2) tunnin luento- tai muun opetustilanteen mentoroitu toteuttaminen ja toisen vastaavan opetustilanteen vertaisarviointi annetun ohjeistuksen mukaan

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Law
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Law
Bachelor of Laws
Master of Laws DP
MDP in Law and Information Society
Doctor of Laws
Law
Turku Law School