OTT12060 Saksaa tutkijoille 2 ECTS
Vastuutaho
Oikeustiede, OTT-opinnot
Vastuuhenkilö
Lehtori Almut Meyer (almut.meyer@utu.fi)

Yleiskuvaus

Opintojaksossa käsitellään osallistujien tieteenaloihin kuuluvia saksankielisiä tekstejä. Kurssi painottaa luetun ymmärtämistä kehitellen analyyttisiä tekstitaitoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oman alan tieteellisiä tekstejä ja käsittää kulttuurin merkityksen tieteellisen kirjoitusten ymmärtämisessä. Opiskelija oppii luetun kriittistä tarkastelua tekstien pohjalla. Saksan kielitaito syventyy yleistieteellisten sekä oman tutkimusalan tekstien osalta.

Taitotaso: tieteellisen tekstin lukeminen ohjatusti (tekstinymmärtäminen B2, C1).

Sisältö

Kurssilla käsitellään tieteellisiä tekstejä: mm. tieteelliset artikkelit, normit, oikeustapaukset, kirjojen lukuja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Harjoitukset

Interaktiivinen kontaktiopetus, josta osa tapahtuu pari- ja ryhmätyöskentelynä.

Opetuskieli

saksa, suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

8 h kontaktiopetus: 2 tuntia kerrallaan, tapaamisia sovitaan osallistujien kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Law
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Law
Bachelor of Laws
Master of Laws DP
MDP in Law and Information Society
Doctor of Laws
Law
Turku Law School