UGSO0002 Teollisoikeutta tutkijoille 1 ECTS
Vastuutaho
Turun yliopiston tutkijakoulu, oikeustiet.alan op.
Vastuuhenkilö
Anni Wargh (IPR University Center)

Osaamistavoitteet

Opettaa osallistujat ymmärtämään oikeudet omaan tutkimukseen. Lisäksi käsitellään korkeakoulukeksintöihin liittyvää lainsäädäntöä, patentointia ja tavaramerkkejä, jotta tutkijat ymmärtävät, mitä lainsäädäntöä tutkimusaineistoon ja keksintöihin liittyy, milloin keksinnöt tulee patentoida ja miksi.

Sisältö

Mikä on patentti?
Patenttihakemuksen rakenne ja käytännöt
Patenttihakemuksen rakenne ja käytännöt
Patenttitietokannat tiedonlähteenä ja kilpailijaseurannassa
Kenen oikeudet?
IPR Strategiat

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolo luentosarjalla ja opintopäiväkirjan kirjoittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijat linkittävät ajankohtaisen materiaalin esityksiinsä.

Vapaaehtoisia:

Haarman, Pirkko-Liisa, Mansala Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet, Talentum 2012

Bruun, Niklas, Välimäki, Mikko: Korkeakoulukeksinnöt, IPR University Centerin julkaisuja 2007

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Faculty of Law
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Law
Bachelor of Laws
Master of Laws DP
MDP in Law and Information Society
Doctor of Laws
Law
Turku Law School