Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022111 JO11 Liiketoimintaetiikka 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi

Osaamistavoitteet

Kurssi tarkastelee vastuullisen liiketoiminnan eettisiä vaatimuksia ja yhteiskunnallisia taustoja. Kurssin käytyään opiskelijalla on käytössään etiikan ja yhteiskuntateorian työvälineitä, joiden avulla tarkastella systemaattisesti vastuullisen liiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Kurssi kattaa seuraavat liiketoimintaetiikan teemat: Eettinen päättely, eettisen päätöksenteon psykologiaa, yritysvastuu ja sen yhteiskunnalliset haasteet, käsitykset markkinataloudesta, globaalien hankintaketjujen etiikkaa sekä tasa-arvon kriteerit globalisoituvassa taloudessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

KURSSI POISTUU TARJONNASTA LV. 2016-2017 ALKAEN

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan tarjoama luku – ja materiaalipaketti, joka löytyy kurssin kotisivuilta Moodlesta.

Lisätietoja

Erityisesti kauppatieteiden opiskelijat, mutta sopii laajasti koko Turun yliopiston opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Aineopinnot (Johtaminen ja organisointi)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet