Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV0003 MENY1B Tieteellisen viestinnän perusteet 1 op
Vastuuhenkilö
Ville Virsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

MENY1B-opintojaksolla käsitellään kirjoittamista osana tutkimusprosessia ja pureudutaan tieteellisen kielen ominaispiirteisiin: kirjoittamisen konventioihin, tekstin rakenteeseen, argumentaatioon ja tyyliin. Opetellaan lähteiden käyttöä ja merkintää, pohditaan hyvän tieteellisen lähteen tunnuspiirteitä ja ylipäänsä lähdekirjallisuuden roolia ja merkitystä tieteellisessä tekstissä. Erityistä huomioita kiinnitetään myös kielenhuoltoon: tekstin selkeyteen, yksiselitteisyyteen, tiiviyteen ja taloudellisuuteen sekä oikeakielisyyssuositusten mukaisuuteen.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tutkimusraportin rakenteeseen ja tieteellisen tekstin konventioihin, merkintätapoihin, tyyliin ja kieleen.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 10 t.
Jokaisessa periodissa on tarjolla vähintään yksi ryhmä. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat aloittamassa tai aloittaneet kandidaatintutkielmansa kirjoittamisen. Ryhmiin valitaan opintojen edistymisen mukaan (ei siis ilmoittautumisjärjestyksessä). Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä usein kaikki valituiksi tulleet eivät kuitenkaan aloita kurssia. 80 %:n läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tieteellisen viestinnän perusteet, osallistuminen kontaktiopetukseen + harjoitustyö(t) + suullinen dialogitentti + kirjallinen kielenhuoltotentti, 1 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk opetusta jokaisessa periodissa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MENY1B Tieteellisen viestinnän perusteet (opetusmoniste) Sjöblom, Paula; Virsu, Ville

2. Tutkielmantekijän käytännön opas (uusi painos)

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta samaan aikaan kandidaatintutkielman kirjoittamisen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.