Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ095100 TJJ100 Erikoistumisalueet 3–32 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Ota yhteyttä väitöskirjatyösi ohjaajaan.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija oman
erikoistumisalueensa keskeisiin teemoihin. Opiskelija voi oman
suuntautumisensa mukaisesti suorittaa tutkintorakenteensa
edellyttämän määrän erikoistumisopintoja.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu TJ095101 TJJ100 Erikoistumisalue, kirjallisuus,
5-20 op.
Raportti TJ095102 TJJ100 Erikoistumisalue, raportti, 3-12 op. Suoritus
voi koostua useammasta erikoistumisalueesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus kuhunkin erikoistumisalueeseen sovitaan erikseen
kurssin vastuuhenkilön kanssa

Lisätietoja

Opintojakso tai osa siitä on mahdollista korvata
a) yliopistotasolla annetulla opetuksella, jonka suunnitteluun ja toteutukseen tohtorikoulutettava osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä (enintään 6 op);
b) kansainvälisillä vierailuilla (enintään 6 op); ja/tai
c) alustuksilla/abstrakteilla/papereilla kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa (enintään 6 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Muut pääaineen jatko-opinnot (TJ) (Tietojärjestelmätiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet