Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2948 A.10 Perhepolitiikka (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Mia Hakovirta
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot perhepolitiikasta, sen historiasta, erilaisista perhepoliittisista malleista ja erilaisten perheiden asemasta yhteiskunnassa sekä osaa tunnistaa ja analysoida perhepolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija osaa toimia ryhmässä, perustella kantojaan ja käyttää tieteellistä tietoa sosiaalipoliittisen ajattelun rakentamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy perhepolitiikkaa koskevaan ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jonka pohjalta pidetään suullisia alustuksia ja keskustellaan lukupiiritapaamisissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Lukupiiri ja 10 h seminaaria. Osallistuminen lukupiirityöskentelyyn ja annetun tekstin esittäminen ja aktiivinen osallistuminen muiden esittämien teemojen käsittelyyn seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen lukupiirityöskentelyyn: läsnäolo, alustus ja keskustelu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssille on ilmoittautuminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet