Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2947 Elämänkulku, siirtymät ja sosiaaliset riskit, kirjallisuus 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Henna Isoniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP2947 Kirjallisuus (2 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan ymmärrys elämänkulusta yleisesti ja siirtymistä elämänkulun vaiheiden välillä syvenee. Lisäksi opiskelijan näkemys nuoreen aikuisuuteen liittyvistä sosiaalisista riskeistä lisääntyy.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan yksilön elämänkulkuun, erityisesti nuoreen aikuisuuteen. Lisäksi tutustutaan riskeihin, jotka liittyvät siirtymiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mayer: Whose Lives? How History, Societies, and Institutions Define and Shape Life Courses. Research in Human Development 1 (3), 161–187.

Buchmann & Kriesi: Transition to Adulthood in Europe. Annual Review of Sociology 37, 481–503.

Antonucci, Hamilton & Roberts(toim.) Young People and Social Policy in Europe. Dealing with Risk, Inequality and Precarity in Times of Crisis

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet