Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1320 Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on tarkastella miten ihmiskäsitykset liittyvät käsityksiin rationaalisuudesta ja yhteiskunnasta. Kurssilla perehdytään väitteiden tueksi tarjottujen perusteiden eli argumenttien kriittiseen arviointiin sekä kriittisen ajattelun peruskäsitteistöön. Kurssilla tutustutaan sekä yleisen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin että yhteiskuntatieteiden erityispiirteisiin.

Sisältö

-Ihmiskäsitykset ja rationaalisuus
-Argumentaatio ja kriittinen ajattelu
-Tieteellinen menetelmä ja selittäminen tieteissä
-Yhteiskuntafilosofiat ja yhteiskuntatieteet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot 2016 - 2018 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet