Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1204 Tieteenteon etiikka 3 op
Vastuuhenkilö
Helena Siipi

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen eettisiin erityiskysymyksiin

Sisältö

· Etiikan tutkimus
· Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä
· Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusvilpin
ehkäiseminen
· Tutkijan vastuu
· Ihmistieteiden erityiskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

24 h luentoja + oheislukemisto, sl.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luentokurssi ja oheislukemisto: Hallamaa (toim.): Etiikkaa ihmistieteille (2006).

Luentokurssin aikataulu löytyy filosofian oppiaineen verkkosivuilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/filosofia/opiskelu/opinnot/opetus/Documents/2opohsl16.pdf

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Psykologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos