Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOSP6127 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 40 ECTS
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka

Osaamistavoitteet

Tutkielman tavoitteena on osoittaa opiskelijan tieteellistä kypsyyttä ja hänen taitoaan ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti tieteellisessä esityksessä hyvää äidinkieltä käyttäen.

Sisältö

Kypsyytensä opiskelija osoittaa tehtävän asettelussa ja tutkimuksen suunnittelussa, tutkimusmenetelmien ja aiheeseen liittyvien teorioiden hallinnassa ajattelutavan kriittisyydessä ja johdonmukaisuudessa sekä tieteellisten menettelytapojen noudattamisessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur-laudatur ja kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty

Lisätietoja

Mikäli suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole jo osoitettu kandidaatintutkinnossa, kirjoitetaan kypsyysnäyte samalla tavoin kuin kandidaatin tutkintoon suoritettavasta kypsyysnäytteestä on määrätty. Kypsyysnäytettä koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät opinto-oppaasta yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osiosta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Social Research
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology