Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP5078 S.1 Sosiaalipolitiikan teoreettisia kysymyksiä (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti ja Veli-Matti Ritakallio
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteiden/sosiaalipolitiikan aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennetään tietoja sosiaalipoliittisen tutkimuksen suuntauksista, hyvinvointiteorioista sekä globalisaation vaikutuksista sosiaalipoliittisiin järjestelmiin.

Sisältö

Kurssin tietosisältö koostuu sosiaalipoliittisen tutkimuksen suuntauksista, hyvinvointiteorioista ja globalisaation vaikutuksista sosiaalipoliittisiin järjestelmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu kolmeen teemaan johdattavaan seminaariin, opiskelee oheiskirjallisuutta ja suorittaa näiden pohjalta kirjalliset työt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyötä painotetaan 2/3 ja luentopäiväkirjaa 1/3.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet