Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP5081 S.5 Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Ilari Ilmakunnas, Lauri Mäkinen ja Veli-Matti Ritakallio
Edeltävät opinnot
Sosiaalipolitiikan/sosiaalitieteiden aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on syventynyt sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin (esimerkiksi tulonsiirtojärjestelmän avulla) ehkäistä köyhyyttä ja ymmärtää köyhyyden sekä sosiaalisen syrjäytymisen monimuotoiset prosessit.

Sisältö

Kurssilla keskitytään tutkimuskirjallisuuden avulla muun muassa köyhyystutkimuksen teoreettiseen keskusteluun sekä köyhyyttä ja syrjäytymistä tuottaviin ja ehkäiseviin prosesseihin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssilla on pakollinen läsnäolo.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Kurssilla jaetaan kuhunkin luentoon liittyvää oheismateriaalia, johon opiskelijat perehtyvät ennen seminaarikertaa. Seminaarissa teemaa alustetaan ja tehdään pienryhmätehtäviä alustuksen ja ennakkomateriaalin pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen, oheiskirjallisuuteen tutustuminen ja kotitentin suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet