Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS1019 Verkostoanalyysi 5 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteiden/taloussosiologian aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee verkostoanalyysin peruskäsitteet ja menetelmät. Lisäksi opiskelija oppii erilaisia sosiaalisen median verkostojen analysointitapoja.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi, miten sosiaalisia verkostoja tutkitaan tilastomenetelmillä. Opintojaksolla perehdytään myös sosiaalisten verkostojen visualisointiin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää tilastomenetelmien hallintaa. Opintojakso koostuu teoreettisista luennoista, harjoituksista, lukupiiristä ja ryhmätyönä tehtävästä projektityöstä. Opintojakson käytyään opiskelija pystyy käyttämään menetelmiä niin tutkimuksenteossa kuin soveltavassa mielessä muuallakin työelämässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Harjoitukset

Luennot, lukupiiri ja harjoitukset, 14 t .

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallinen lukupaketti (jaetaan erikseen Moodlessa).

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Taloussosiologian pääaineopiskelijat ovat etusijalla, mutta opintojaksolla on rajoitetusti paikkoja myös muiden oppiaineiden opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet