Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL0021 P.1 Suomalainen yhteiskunta, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Johanna Nurmi ja Lauri Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista rakenteista sekä niiden historiallisesta rakentumisesta ja muutoksista.

Sisältö

Valittava kirjallisuus käsittelee suomalaisten yhteiskuntaa ja sen muutoksia talouden, luokkaerojen, sukupolvien, sukupuolen sekä elämäntapahtumien näkökulmista. Vaihtoehdoista valitaan kaksi kirjaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2016-2017:

Kaksi kirjaa seuraavista tenttiakvaariossa:

- Erola (toim.): Luokaton Suomi?

- Kantola et al.: Tasa-arvo toisin nähtynä

- Juho Saari: Huono-osaisuus

- Purhonen & työryhmä: Suomalainen maku (sivut 11-32 ja 207-421)

- Ruostetsaari: Vallan sisäpiirissä

- Valkonen: Poliittinen saamelaisuus

 

Lukuvuosi 2015-2016 (Huom! saa tenttiä 31.10.2016 asti):

Kaksi kirjaa seuraavista tenttiakvaariossa:

- Erola (toim.): Luokaton Suomi?

- Kantola et al.: Tasa-arvo toisin nähtynä

- Lempiäinen & Silvasti (toim.): Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa.

- Purhonen & työryhmä: Suomalainen maku (sivut 11-32 ja 207-421)

- Ruostetsaari: Vallan sisäpiirissä

- Valkonen: Poliittinen saamelaisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Suomalainen yhteiskunta (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Suomalainen yhteiskunta (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Suomalainen yhteiskunta (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Suomalainen yhteiskunta (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Suomalainen yhteiskunta (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet