Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7103 A.3 Aikuissosiaalityö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee aikuissosiaalityön keskeiset teoreettiset ja ajankohtaiset kysymykset sekä ymmärtää riippuvuus- ja mielenterveysongelmien merkityksen aikuissosiaalityön kokonaisuudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään aikuissosiaalityön perusteisiin ja riippuvuus- ja mielenterveysongelmien vaikutuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Tentti kattaa listatut kirjat ja luentojen sisällön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jokinen & Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. 2008.

Koski-Jännes & Riittinen & Saarnio (toim.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. 2008.

Heiskanen & Huttunen & Tuulari (toim.) Masennus. 1.painos. 2011. Sivut 7-70, 169-294, 315-335.

Tammi & Aalto & Koski-Jännes (toim.) Irti päihdeongelmista. 2009. Sivut 14-170.

Kananoja & Lähteinen & Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja. 4. uudistettu laitos, 2017. Sivut 247-322.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet