Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP1014 Sosiaalioikeus c) Sosiaalioikeus, hallintomenettely ja lastensuojeluoikeus, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP1014 Kirjallisuus (3op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosiaalioikeudellisen normiston lähtökohdat, sosiaalioikeudelliset periaatteet, lastensuojeluoikeuden perusteet sekä hallintopäätösten taustalla olevat periaatteet ja menettelytavat.

Sisältö

Kirjallisuus muodostaa kattavan esityksen sosiaalioikeudesta, hallintomenettelystä ja lastensuojeluoikeudesta. Kirjallisuus tukee kohtien A ja B oppimisainesta ja opiskelijan on hyvä lukea kirjallisuutta jo muiden kurssin jaksojen aikana eikä ainoastaan välittömästi ennen kuulustelua. Tällöin asioiden keskinäiset yhteydet avautuvat paremmin.

Toteutustavat

Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssista vain kohdan C (yht. 3 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukukausina 2016-2018:

- Kulla: Hallintomenettelyn perusteet (uusin painos 2012) Luvut III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XV, XVI

- Tuori: Sosiaalioikeus. Luvut I, IV, V, VI alaluvut 1. ja 2., X ja XI

- Aer: Lastensuojeluoikeus. Luvut II, III, V

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet