Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7086 S.4 Perhe- ja lapsilainsäädäntö (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7086 (4op)

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa sosiaalityön opiskelijoille valmiudet soveltaa perhe- ja lapsilainsäädäntöä asiakastyössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 18 t 0 t

Luento 20 h ja seminaari 3*6h.
Seminaarikirjoitus ja alustus oikeustapauksesta ja sen tarkastaminen 30-40 min/opiskelija

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentokuulustelu ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Lisätietoja

HUOM! Tämän kurssin korvaa Sosnetin verkkokurssi Lapsi, parisuhde- ja edunvalvontaoikeus (5 op). Suoritukset ovat keskenään vaihtoehtoiset, molempia ei saa suorittaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet