Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7061 Lapsen asema yhteiskunnassa ja sosiaalityössä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Laura Järvi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

Kirjallisuuskuulustelu (5op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsen asemaa yhteiskunnassa ja sosiaalityössä sekä tuntee lasten kanssa tehtävän sosiaalityön erityispiirteitä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija lasten yhteiskunnalliseen asemaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Opintojaksolla esitellään yleisemmin lapsuuden tutkimuksen traditioita ja lasten kanssa tehtävän sosiaalityön erityispiirteitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu (sähköinen tentti).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Forsberg,  ym. (toim.):  Social work and child welfare politics, 2010

McAuley, ym. (toim.): Child well-being, 2010

Hämäläinen, ym. (toim.): Perhepiirissä, 2010

Lammi-Taskula, ym. (toim.): Lapsiperheiden hyvinvointi, 2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet