Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3055 Lapsen kaltoinkohtelu -tunnista, kohtaa ja toimi 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist ja Assi Ailoranta
Edeltävät opinnot
Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Turun AMKn, Satakunnan AMKn ja TaY:n Porin sosiaalityön yksikön kanssa

Osaamistavoitteet

-opiskelija ymmärtää sekä lapsen näkökulman että lapsen edun, hallitsee keskeisen lainsäädännön ja osaa puolustaa lapsen oikeuksia
-osaa toimia ympäristöissä, joissa havaitaan lasten kaltoinkohtelua: varhaiskasvatus, peruskoulu, perhetyö, tehostettu perhetyö ja lastensuojelulaitos
-osaa soveltaa sosiaalityön eettisiä periaatteita, tunnistaa omat arvot ja ymmärtää työpaikan toimintakulttuurin vaikutuksen omiin ammattillisiin ratkaisuihin

Sisältö

-fyysinen, emotionaalinen ja seksuaalinen kaltoinkohtelu
-kaltoinkohtelun tunnistamiseen, kohtaamiseen ja asiassa toimimiseen liittyvät menetelmät ja toimintamallit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Moodle oppimispohja (moodle2.samk.fi)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, seminaareihin ja pienryhmätyöskentelyyn, oppimispäiväkirja

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oppimispäiväkirja 0-5, loppuseminaari ja case-esitys (0-5)

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet