Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ5069 Ammatillisuus sosiaalityössä, luennot ja kirjallisuus 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ5069 (4op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja jäsentää aiemmin oppimaansa sosiaalityön teoriatietoa omaa ammatillisuuttaan tukevaksi käyttöteoriaksi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ammatti-identiteetin kehitykseen ja ammatillisen kasvun teemoihin. Kurssi kytkeytyy muihin sosiaalityön käytännönopetuksen opintojaksoihin ja erityisesti moniammatilliseen klinikkaopetukseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Huom! kaikki pakolliset edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina ennen kurssin alkua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Läsnäolo opetuksessa. Kurssia ei voi suorittaa korvaavalla kirjallisuudella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus

Ruch,Turney & Ward: Relationship-based social work. Getting to the heart of practice.

Kirsti Kumpulainen, Eeva Aronen, Hanna Ebeling, Eila Laukkanen, Mauri Marttunen, Kaija Puura, Andre Sourander (toim.) (2016) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1. painos 2016. (kirjasta tentitään määrätyt sivut, jotka ilmoitetaan opetusohjelmassa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet