Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ5070 Ammatillisuus sosiaalityössä, draamaharjoitukset 1 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Merja Anis
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ5070(1 op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu luontevia ammatillisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa psykodraamaharjoitusten avulla.

Sisältö

Vuorovaikutustilanteita lähestytään erilaisten psyko- ja sosiodraamaharjoitusten avulla ohjaavan opettajan johdolla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Huom! kaikki pakolliset edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina ennen kurssin alkua.

Toteutustavat

Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolo harjoituksissa. Kurssia ei voi suorittaa korvaavalla kirjallisuudella.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

HUOM! Opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet aineopinnoissa kurssin Vuorovaikutteinen asiakastyö, ei tarvitse suorittaa tätä osiota.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet