Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7093 S.7 Sosiaalityön harjoittelu (P) 10 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Enna Toikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Klinikkakurssi I

Yleiskuvaus

STYÖ7093 (10op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja toimimiseen sosiaalityön sisäisten ja ulkoisten verkostojen jäsenenä. Opiskelija oppii hyödyntämään teoreettista tietoa sosiaalityön käytännön tehtävissä ja omaksuu taitoja reflektoida omaa toimintaansa sosiaalityöntekijänä. Opiskelija tutustuu sosiaalityön johtamiskäytäntöihin ja hallintoon.

Sisältö

Harjoittelun aikana toimitaan sosiaalityön ammatin mukaisissa tehtävissä ohjaajan tukemana. Harjoittelun voi suorittaa mm. sosiaalityön toimipisteissä, järjestöissä, projekteissa, kehittämis- ja tutkimushankkeissa tai ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa yhtäjaksoisesti kolmessa kuukaudessa tai hajautettuna osa-aikatyönä esimerkiksi puolen vuoden aikana.

Toteutustavat

Opinto-ohjelmassa annetaan tiedot harjoitteluinfosta ja harjoittelutuen hakuajasta. Opiskelija etsii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupaikka tulee hyväksyttää harjoittelusta vastaavalla yliopisto-opettajalla. Harjoitteluun tulee sisältyä joko säännöllinen yksilöohjaus tai ryhmätyöohjaus. Lisätietoa harjoittelusta löytyy Moodlealueelta ”Sosiaalityön harjoittelu”.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

3 kk harjoittelu ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

4. ja 5. vuoden välinen kesä tai tämän jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet