Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7106 S.8 Teorian ja käytännön yhteensovittaminen 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Enna Toikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Klinikkakurssi I ja Sosiaalityön harjoittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään sosiaalityön teoriatietoa ja ammatillista käytännön tietoa. Opiskelija tunnistaa omaa ammatillista kehittymistään, omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä alueita sosiaalityöntekijänä. Opiskelijan kyky toteuttaa sosiaalityötä ammattieettisesti vahvistuu.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan opiskelijoiden käytännön harjoittelussa kohtaamia sosiaalityöhön ja omaan ammatilliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Harjoittelun kokemusten perusteella sosiaalityön tehtäviä, haasteita, etiikkaa, työskentelyorientaatioita sekä verkosto- ja yhteistyötä-, peilataan sosiaalityön teorioihin ja tutkimustietoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Seminaarissa on läsnäolovelvollisuus yhdelle seminaarikerralle. Ryhmäkoko pyritään pitämään pienenä, n- 5–6 opiskelijaa / ryhmä. Ryhmäjako tehdään lukukauden alussa tapahtuvan ennakkoilmoittautumisen perusteella. Seminaariin osallistumisen lisäksi opiskelija tutustuu oman harjoittelukokemuksensa kannalta olennaiseen oheiskirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Seminaarin suullinen esitys ja essee perustuvat harjoittelun aikana pidettyyn oppimispäiväkirjaan. Esseen tulee sisältää sekä omien harjoittelukokemusten kuvausta, omaa pohdintaa että myös näiden kytkentää sosiaalityön teoreettiseen kirjallisuuteen. Esseestä annetaan tarkempi ohjeistus kurssin alkaessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoittelun oppimispäiväkirja, harjoittelukokemukseen liittyvä kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet