Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6106 Monimuuttujamenetelmät 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Milla Salin ja Henna Isoniemi

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tarvittaviin keskeisiin monimuuttujamenetelmiin.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan luento- ja harjoituspohjaisesti keskeisimpien kvantitatiivisten menetelmien, kuten faktori-, regressio- ja varianssianalyysin sekä logistisen että multinomiaalisen
regressioanalyysin käyttöä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Luennot ja harjoitukset pidetään yhdistetysti.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sosiaalitieteiden/sosiaalipolitiikan/sosiaalityön aineopinnot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset 40 t 0 t

Harjoitukset 40 h, kirjallisuus ja harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin. Läsnäolo harjoituksissa on pakollista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitukset, kirjallisuus ja harjoitustyö arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja harjoituksissa jaettava materiaali

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen sosiaalipolitiikan opiskelijoille.

Monimuuttujamenetelmäkurssin 6 op) voi korvata sosiologian oppiaineessa järjestettävällä vastaavan sisältöisellä kurssilla. Korvaavuudesta on sovittava etukäteen kurssin vastuullisen opettajan kanssa.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen. Etusijalla valinnassa on sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Metodiopinnot (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet