Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP1017 Kansainvälinen vertaileva tutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat vertailevan tutkimuksen teorioihin ja käytäntöihin.

Sisältö

Luennoilla ja harjoituksissa paneudutaan kansainvälisten vertailujen mahdollisuuksiin, erilaisiin tutkimussuuntauksiin ja tyypillisiin tutkimusasetelmiin. Kurssin aikana perehdytään menetelmien lähtökohtiin, soveltuvuuteen ja keskeisimpiin menetelmiä käyttäneisiin tutkimuksiin. Harjoituksissa opetellaan keskeisten vertailevien tutkimusaineistojen käyttöä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sosiaalitieteiden/sosiaalipolitiikan aineopinnot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 20 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot, luentotentti, harjoitustehtävät ja harjoitustyö. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista harjoituksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja harjoitustyö arvostellaan kokonaisuutena asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja harjoituksissa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen. Etusijalla valinnassa on sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Metodiopinnot (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet