Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ1002 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmien syventäminen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Granfelt

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään laadullisen analyysin lähtökohtia ja hyödyntämään luovasti metodikirjallisuutta siten, että tutkimuksessa toteutuu analyysin kiinteä yhteys aineiston keruuseen. Opiskelija ymmärtää aiempaa paremmin laadullisten aineistojen analyysin lähtökohtia ja toteutusta omassa tutkielmassaan mutta myös laajemmin. Lisäksi opiskelija osaa arvioida analyysin toteutusta myös muiden laadullisten menetelmien osalta sekä tehdä arviointia niiden soveltuvuudesta ja teoreettisista kytköksistä.

Sisältö

Seminaarissa keskustellaan laadullisen aineiston analyysitavoista siten, että opiskelija saa tukea tutkielmansa valmiiksi kirjoittamiseen. Opiskelijat perehtyvät analyysimenetelmän käyttöön omia tutkimusaineistojaan hyödyntäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaari toteutetaan syys- ja kevätlukukaudella 2-3 seminaaripäivänä. Läsnäolo on kaikilla seminaarikerroilla pakollinen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen raportti. Opintojakso suoritetaan pro gradu -seminaarin yhteydessä tai sen jälkeen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Raportti arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Metodiopinnot (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet