Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI6509 Laadulliset tutkimusmenetelmät, tutkimushaastattelu 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Salla Sariola
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut VTK-tutkinnon laadulliset menetelmäkurssit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät tutkimushaastattelun perusteet, tuntevat haastattelun ja sen analyysimenetelmien perustyypit ja niiden käytön eri tilanteissa, osaavat itse suunnitella haastattelututkimuksen, tehdä pienen haastattelun sekä analysoida haastatteluaineistoa.

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään tutkimushaastattelun suunnitteluun ja tekemiseen teoriassa ja käytännössä sekä kokeillaan erilaisia menetelmiä haastatteluaineistojen analysoimiseen. Opintojakso koostuu luennoista, niihin liittyvästä seminaarityöskentelystä, pienistä lukutehtävistä ja harjoituksista sekä itsenäisesti (tai pienryhmässä) toteutettavasta harjoitustyöstä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen. Etusijalla valinnassa on sosiologian pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet