Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS1020 Tietokoneavusteinen laadullinen analyysi 5 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Jukka Vuorinen
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteiden/taloussosiologian aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää tietokoneavusteisen laadullisen perusteet sekä QSR NVivo-ohjelmiston käytön erityyppisten laadullisten aineistojen tarkastelussa.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista, niihin liittyvästä harjoituksista, lukutehtävistä sekä itsenäisesti (tai pienryhmässä) toteutettavasta harjoitustyöstä. Harjoitukset ja harjoitustyö tehdään QSR NVivo -ohjelmistoa hyödyntäen. Opintojakson käytyään opiskelija pystyy käyttämään tietokoneavusteista laadullista analyysia niin tutkimuksenteossa kuin soveltavassa mielessä muuallakin työelämässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset, 14 t (2 vt).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallinen lukupaketti (jaetaan erikseen Moodlessa).

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Taloussosiologian pääaineopiskelijat ovat etusijalla, mutta opintojaksolla on rajoitetusti paikkoja myös muiden oppiaineiden opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet